Táto tichá chvíľka sa v budúcnosti už nezopakuje, myslime na to.