NA PAMIATKU

Vaše fotografie Vám už nikto nevezme.

Sú len a len vaše.

PHOTOGRAPHY / CAT