NA PAMIATKU

Fotografie sú pamiatka na desiatky rokov.

Celkom nenahraditeľná.

PHOTOGRAPHY / CAT